2019-03-21

Externa nyheter

Reidar Carlsson: Ny kärnkraft behövs inte för att rädda klimatet

Den svenska kärnkraften har fört en tynande tillvaro de senaste decennierna. De två kärnkraftsreaktorerna i Barsebäck har stängts, liksom två reaktorer i Oskarshamn. En reaktor i Ringhals skall stängas till årsskiftet, och en ett år senare, eftersom Vattenfall, som äger reaktorerna, inte anser att de är lönsamma att driva vidare.

Samtidigt finns det inga planer på nya svenska kärnkraftverk. Även här är det lönsamheten som spökar. Det förbud som fanns för att bygga nya kärnkraftverk hävdes av alliansregeringen 2009. Trots det har inget energibolag velat bygga, eftersom denna energiuppgörelse också innebar att inga statliga subventioner skall utgå till byggandet av nya kärnkraftverk…

Debattinlägg i Hela Hälsningland.