2019-08-13

Externa nyheter

Reidar Carlsson: Ryktena om framtida elbrist är totalt felaktiga

För några dagar sedan kom Energimyndigheten med sin senaste prognos för den svenska energianvändningen de närmaste åren. Prognosen visar inte alls på någon elbrist trots att Ringhals 1 och 2 stängs, inte heller på någon minskad elexport. I stället pekar prognosen på en kraftig ökning av elproduktionen i Sverige de kommande åren, framför allt på grund av mer el från vindkraft: från 17 TWh vindkraft 2018 till 37 TWh 2022. Även el från solcellsanläggningar förväntas öka kraftigt, om än i mindre tal: från 300 GWh 2018 till 1 300 GWh 2022.

Läs hela debattartikeln i Norrtelje Tidning.