2013-03-25

Externa nyheter

Rekord för svensk el – positiv handelsbalans ett år i sträck

Elproducenterna i Sverige har varit nettoexportörer av el varje vecka de senaste 52 veckorna – motsvarande ett år alltså. Det har aldrig inträffat tidigare och sammanlag är exportöverskottet på över 20 TWh (terawattimmar= miljarder kilowattimmar). Som jämförelse kan nämnas att Danmarks årliga elanvändning är cirka 35 TWh.

Läs hela