2018-01-08

Externa nyheter

Rekord för vindkraften

Den svenska vindkraften slog rekord under 2017. ”Vindkraften är nu väldigt tydligt vår tredje största elproduktionskälla och bidrar starkt till den energi som behövs under ett år”, säger Energiföretagen Sveriges VD Pernilla Winnhed.

Läs mer här