2020-01-07

Externa nyheter

Rekordår för svensk elexport

2019 blev året då Sverige nettoexporterade mer el än någonsin hittills: totalt 25,8 terawattimmar (TWh), motsvarande ungefär vad tre kärnkraftsreaktorer levererar under ett normalår. Jämfört med 2018 handlar det om en ökning av nettoexporten på 50 procent (…).

Till viss del är det vindkraften som bidrar till den ökade nettoexporten. Jämfört med 2018 ökade produktionen av vindkraftsel med drygt 17 procent till 19,5 TWh, tolv procent av den totala svenska elproduktionen, en siffra som kommer att stiga ordentligt framöver i takt med alla investeringar i nya vindkraftsparker.

Läs artikeln från Di.