2015-12-29

Externa nyheter

Rekordår för vindkraft och elexport

Svensk vindkraft och elexport slog nya rekord under elåret 2015, medan kärnkraften backade. Den svenska nettoexporten av el blev den högsta någonsin under 2015: cirka 22,5 terawattimmar, vilket motsvarar 14 procent av landets totala elproduktion. Det mesta av exporten, cirka 17 terawattimmar, gick till Finland, medan Danmark tog emot 4 terawattimmar. Det skriver Svensk Energi i sin summering av elåret 2015.

Läs hela