2020-01-09

Externa nyheter

Rekordhög elexport till grannländer

Aldrig tidigare har Sverige exporterat så mycket el till andra länder som under det senaste året. Framför allt Norge och Finland har importerat mer än vanligt.

Preliminär statistik från Energiföretagen visar att nettoexporten från Sverige ökade med omkring 50 procent under 2019 jämfört med året före. Nettoexporten motsvarade därmed drygt 15 procent av den totala produktionen i Sverige.

Vatten- och kärnkraft står fortfarande för större delen av den svenska elen men vindkraftproduktionen ökade med nästan en femtedel och slog nytt rekord under 2019.

Läs artikeln och hör inslaget från SR