2019-03-26

Externa nyheter

Rekordhöga utsläpp i energisektorn

Trots att sol- och vindkraft blir allt vanligare så räcker det inte till för att möta den globala efterfrågan på energin. Förra året ökade växthusutsläppen i sektorn, enligt IEA.

Energisektorns utsläpp av växthusgaser ökade med 2,3 procent 2018, enligt en rapport från Internationella energirådet (IEA). Fortfarande är kolkraftverk den stora utsläppsboven, och stod för 30 procent av utsläppen i energisektorn.

Nästan en femtedel av den globala energiåtgången kom från uppvärmning eller kylning av bostäder och andra lokaler, som ökade kraftigt i takt med att temperaturerna nådde rekordnivåer på flera håll.

Utbyggnaden av förnyelsebara energikällorna, som vattenkraft, vindkraft och solkraft, räckte inte till för att täcka den ökade efterfrågan. 70 procent av ökningen täcktes i stället av fossila bränslen, främst naturgas…

Nyhet från Dagens industri.