2016-03-30

Externa nyheter

Rekordinvesteringar i förnybart

Under 2015 uppnådde utvecklingsländernas investeringar i förnybar energi en betydande milstolpe. Förnybara energiformer överskred för första gången de industriella, utvecklade ländernas investeringsvolym inom motsvarande område.

Läs hela