2019-10-01

Externa nyheter

Rekordinvesteringar i vindkraft ger elöverskott

Nu görs rekordinvesteringar i den svenska vindkraften. Det visar en ny utredning från branschorganisationen Svensk Vindenergi. Det gör att Sverige får ett stort överskott av el trots att två kärnkraftsreaktorer i Ringhals stängs av. Och den stora utbyggnaden kommer att påverka elpriserna vi betalar i framtiden.

Det byggs vindkraft som aldrig förr i Sverige. För genom ny teknik och allt större vindkraftverk har det skett ett genombrott för hela sektorn.

– Bara sedan i somras har investeringarna ökat med över tio miljarder kronor, säger Charlotte Unger Larson, som är vd för branschorganisationen Svensk Vindenergi.

Och det ger resultat.

– Från och med nu och fyra år framåt kommer produktionen att fördubblas. Idag ligger produktionen på 20 terawattimmar och den kommer att ligga på 40 terawattimmar år 2022, säger Charlotte Unger Larson.

Läs hela artikeln från SVT.