2018-06-21

Externa nyheter

Rekordmånga beslut på vindkraftsinvestering under 2017

Energimyndigheten publicerar nu rapporten Vindkraftsstatistik 2017 som förklarar utvecklingen på vindkraftsmarknaden i Sverige det gångna året. Rapporten visar att utbyggnaden av vindkraft har varit låg, men efter beslut om ambitionsökning väntas en stor mängd vindkraftsinvesteringar.

Läs mer här