2012-06-05

Externa nyheter

Rekordpriser på eldningsolja men billigare elenergi

Under första kvartalet 2012 har eldningsoljan nått rekordhöga priser. Fjärrvärmen fortsatte att öka i pris medan elenergipriserna genomgående sänktes och de var i slutet av mars lägre än på länge. Detta oavsett avtalsform och typ av kund.

Läs hela