2013-03-27

Externa nyheter

Rekordproduktion ger bra resultat för Jämtkraft

Under 2012 fortsatte priserna att falla på elmarknaden. Jämtkraft gör trots detta ett bra resultat, mycket tack vare den rekordstora egna produktionen av el från förnybara källor.

Läs hela