2012-02-16

Externa nyheter

Rekordstor produktion från andelsägd vindkraft

Det blåsiga vädret 2011 innebar att de sju vindkraftverk som O2:s vindkraftskooperativ äger producerade rekordmycket el. Sammanlagt producerades 42,3 GWh el, vilket var 14,5 procent mer än förväntat. Den överskjutande produktionen har gett extra intäkter till kooperativet på omkring två miljoner kronor.

Läs hela