2018-02-12

Externa nyheter

Rekordstor utbyggnad av vindkraft till havs i Europa

2017 var ett rekordår för vindkraft till havs i Europa. Det framgår i en rapport från Wind Europe. Förra året byggdes 560 nya turbiner på totalt 3 100 megawatt, vilket innebär att den totala kapaciteten nu är 4 150 turbiner på sammanlagt 15 800 megawatt. Ett projekt som lyfts fram i rapporten är Statoils försök med flytande vindkraftverk i Skottland. Genom att kraftverken är flytande kan man anlägga vindkraftparker på helt andra djup än tidigare, när turbintornen har varit förankrade i fundament som står på botten.

Läs mer här