2015-06-25

Externa nyheter

Rekordstort tillskott av förnybar el 2014

Förra året togs anläggningar i drift motsvarande en produktion på 4,1 TWh förnybar el i Sverige och Norge inom elcertifikatsystemet. Sedan starten av den gemensamma marknaden för elcertifikat 2012 har det skett en ökning med totalt 10,3 TWh. Målet för den gemensamma marknaden om 26,4 TWh förnybar elproduktion till 2020 är på god väg att kunna uppnås.

Läs hela