2018-06-08

Externa nyheter

Ren energi när energiministrarna möts

När energiministrarna från alla EU-länder möts 11 juni ska de diskutera paketet för ren energi. Paketet innehåller bland annat förslag om nytt direktiv om förnybar energi och ny förordning för Acer, byrån för samarbete mellan nationella energitillsynsmyndigheter. Energi- och samordningsminister Ibrahim Baylan representerar Sverige på mötet i Luxemburg.

Läs mer här.