2018-06-26

Externa nyheter

Ivar Arpi: Renägare vill ha vetorätt över halva Sverige

Samerna anses ha bott i Sveriges norra regioner – Sameland innefattar även områden i Norge, Finland och Ryssland – sedan urminnes tider. Sedan riksdagen erkändes deras urfolksstatus 1977 har de rätt till kulturell särbehandling. Staten har genom en grundlagsförändring 2010 tagit på sig ansvaret att få rennäringen att fortleva, eftersom denna är en del av den samiska kulturen. Konsekvensen är att man öser in pengar i en näring som går med förlust varje år.

I en serie artiklar och reportage har SvD Näringsliv skildrat striden om Sameland. På ena sidan är kritiken frän: Svenska staten anklagas för att inte respektera samernas mänskliga rättigheter. Sverige var drivande att få FN-konventionen ILO 169, en av världens viktigaste bindande FN-konventioner för urfolk, till stånd 1989. Men sedan dess har man vägrat skriva under. På andra sidan finns regeringen och riksdagen, som drar fötterna efter sig. Man påstår att man vill ratificera. Men gör man det innebär det att samerna får mycket starkare rättigheter till land, vatten och naturtillgångar på halva Sveriges yta – från Treriksröset till Idre. I dag ligger nio av tio planerade gruvor och samtliga av de 17 planerade vindkraftsparkerna i renbetesland.

Läs mer här.