2019-04-02

Externa nyheter

Rennäringen i Norge ska beaktas när nya vindkraftsparker byggs, men motståndet mot vindkraften är fortfarande stark

Norge ser ut att skärpa reglerna för var det får byggas vindkraft i landet. Europas största vindpark byggs som bäst i fjällen runt Trondheim och den har skapat mycket debatt. En ny rapport föreslår i dag att antalet områden som är lämpliga för vindkraft i Norge ska minska från 43 till 13. Flest områden finns i södra Norge och endast ett område i norr.

Nordnorge har de bästa produktionsförhållandena för vindkraft, men i den nya utvärderingen av platserna har man tagit hänsyn till rennäringen och den begränsade nätkapaciteten i de norra delarna av landet. Norsk vindkraft beräknas vara 30 procent effektivare än dansk vindkraft. De senaste åren har intresset för vindkraft vuxit i Norge och bara i år väntas tio miljarder norska kronor (ungefär en miljard euro) investeras i vindkraft. Samtidigt har också motståndet mot vindkraftsparker ökat…

Artikel i Svenska Yle.