2010-10-15

Externa nyheter

Renskötseln hotas av vindkraftsutbyggnad

Renskötseln hotas nu allt mer av vindkraftsutbyggnaden i norra Sverige. Igår vann vindkraften en principiellt viktig tvist om bygget av en vindkraftspark i Jämtland.

Enligt miljööverdomstolens dom vägde riksdagens utbyggnadsmål av vindkraft tyngre än samebyns skötsel av sina renar.

Läs hela