2015-06-12

Externa nyheter

Replik: Fack och industri blandar bort korten

Tyvärr innehåller artikeln om Tysklands ökade koldioxidutsläpp medvetna förvrängningar och irrelevanta paralleller mellan Tyskland och Sverige, skriver Naturskyddsföreningen. Företrädare för industri och fack använder Tysklands energipolitik som ett avskräckande exempel i sin debattartikel i DN 2015-06-07. Den är enligt författarna orsak till allt ifrån dåligt investeringsklimat till ökade koldioxidutsläpp, men en djupare analys ger en motsatt bild.

Läs hela