2014-02-26

Externa nyheter

Replik: Fler studier om framtidens energisystem behövs

Framtiden är osäker så självklart är alla studier om framtiden osäkra. Det finns många möjliga scenarier gällande olika produktionsalternativ, elhandel och så vidare. Och jag håller helt med Erik Ek om att fler studier behövs för att välja den mest kostnadseffektiva lösningen.

Läs hela