2014-04-11

Externa nyheter

Replik: Flera fel om vindkraft

Ralph Rentzsch, Ansvarig utgivare, Vindkrafttidningen Jämtlands Län replikerar på artikel från Svenskt Landskapsskydd.

Ett av syftena med Vindkrafttidningen är att sakligt lyfta fram frågeställningar, möjligheter och problem kring vindkraftssatsningarna i vårt område.

Vi bemödar oss om att på olika sätt visa hur utbyggnaden påverkar människor och djur i närområden.Vi har bland annat tidigare haft en intervju med Sune Sjöström i vilken han propagerade för en utbyggd kärnkraft istället för vindkraft.

Läs hela