2020-10-26

Externa nyheter

Replik från Miljöpartiet: Vindkraftsveto behöver bli förutsägbart

Miljöpartiet vill att kommunernas inflytande kommer tidigare i processen för vindkraftsbyggen och därmed göra processen mer förutsägbar. Tidigare inflytande skulle  gagna samtliga parter – närboende, exploatörer och kommunen.

Den utredning som regeringen tillsätter ska titta på hur bestämmelsen i miljöbalken om kommunal tillstyrkan (”vetot”) av anläggandet av vindkraft i miljöbalken kan bli mer förutsägbar. Så som lagen ser ut nu behöver kommunerna inte komma med någon förklaring om varför de säger nej till ett vindkraftsbygge, inga beslutskriterier eller krav på motivering.

Läs artikeln från Allehanda.se.