2020-06-02

Externa nyheter

Replik: ”Kapaciteten i elnätet är huvudfrågan”

Magnus Olofsson, tekn dr i elektriska energisystem: Ska den förnybara elproduktionen i norr komma till sin rätt behövs skyndsamt ett starkare nationellt elnät.

Elnätets kapacitet berörs i artikeln om att ny kärnkraft inte är nödvändig för ett fossilfritt Sverige 2045. Men forskarna exemplifierar med lokala exempel snarare än det nationella perspektivet. De lokala exemplen är viktiga då de kortsiktigt kan lindra kapacitetsbristen på ort och ställe. Men det löser inte problemet på nationell nivå. Elnätets kapacitet från norr till söder har inte ökat sedan införandet av de fyra elområdena 2011.

Läs repliken i DN debatt.