2017-12-12

Externa nyheter

Replik: Kommunalt inflytande –men inget vindkraftsveto

Energimyndigheten och Naturvårdsverket har föreslagit att det kommunala vindkraftsvetot ska upphävas. Att en förening som vill stoppa vindkraft tycker annorlunda är lätt att förstå. Att samma förening påstår att vi saknar trovärdighet när vi för fram att vetorätten är rättsosäker måste kommenteras.

Läs mer här