2014-08-25

Externa nyheter

Replik: Kontrollstation 2015 handlar om hur vi ska nå målen

Det finns ingen sanning i att Energimyndigheten föreslår höjda ambitioner, däremot föreslås en höjning av kvoterna, men då i syfte att säkerställa måluppfyllelse.  Artikelförfattarna Marian Radetzki och Jonny Fagerström verkar ha läst en annan utgåva av rapporten (Kontrollstation Elcertifikat 2015) än den som ingivits till regeringen. Den rapport som Energimyndigheten lämnade till regeringen den 11 februari svarade på den fråga som regeringen ställt – hur behöver kvoterna justeras för att vi skall nå de politiskt satta målen och samtidigt uppfylla det avtal som finns med Norge.

Läs hela