2020-07-10

Externa nyheter

Replik på Svensk Vindenergis pressmeddelande ”Försenad nätutbyggnad bromsar vindkraftsinvesteringar

Svenska kraftnät vill replikera på det pressmeddelande som Svensk Vindenergi publicerade 3 juli med rubriken ”Försenad nätutbyggnad bromsar vindkraftinvesteringar”.

Läs repliken från SvK.