2014-11-04

Externa nyheter

Replik: Tord Wiklund har ifrågasatt klimathotet

Lise Nordin, riksdagsledamot och energitalesperson för (MP), replikera i VLT.

Sverige har unika möjligheter att nå regeringens mål om 100 procent förnybar energi. Med energi från skog, sol, vind och vatten tillsammans med energieffektivisering kan vi bli fria från kärnkraft och fossil energi.

Tord Wiklund uttrycker den 29 oktober oro för hur det med mer förnybar energi garanterat finns el även en kall vinterdag. När Energimyndigheten nu utreder olika scenarier för ett hållbart

Läs hela