2015-08-18

Externa nyheter

Replik: Vetot sätter rättssäkerheten ur spel

Jan Hedman argumenterar i sin insändare för att stärka det kommunala vetot och tar särskilt vindkraften såsom exempel. Enligt honom är det av stor vikt att kommunerna fortsatt har det slutliga avgörandet över om en vindkraftsetablering får bli av eller inte.

Läs hela