2014-04-14

Externa nyheter

Replik: Vi tar ansvar för framtiden

Vindkraften behövs för att bromsa klimatförändringarna samtidigt som den tryggar energiförsörjningen. Förnybar elproduktion av vindkraft utgör det tredje benet i vår elförsörjning förutom kärnkraft och vattenkraft. Prognosen är att vindkraftsel kommer att öka från dagens 9,9 TWh år 2013 till 20 TWh år 2020. Detta motsvarar cirka 15 procent av vår totala elanvändning. Riksdagens planeringsram för vindkraft är 30 TWh till 2020.

Läs hela