2011-04-28

Externa nyheter

Replik: Vindkraften gör nytta

Replik till Johnny Fagerström och Björn Törnvall (Säffletidningen 19 april) Vår utgångspunkt är att en sund debatt måste vara baserad på fakta. Därför använder vi oss av forskning och oberoende källor i vår argumentation. Först och främst, statistiken talar sitt tydliga språk. Sverige har haft ett underskott på el de senaste åren.

Dålig tillgänglighet i kärnkraften och ojämn vattenkraftsproduktion innebär att vi även fortsättningsvis kommer att tvingas importera el. Ökad elanvändning i transportsektorn och för uppvärmning leder till högre elkonsumtion. Detta, i kombination med en avveckling av kärn- och kolkraftverk i Europa resulterar i ett ökat behov av nya, rena, energikällor.

Det är ett välkänt problem att det finns begränsningar i Europas elnät. Detta är dock ingenting som är specifikt kopplat till vindkraftsutbyggnaden. Både enskilda länder och EU arbetar aktivt för att förbättra överföringskapaciteten och därmed skapa bättre förutsättningar för en europeisk elmarknad.

Genom vindkraftsutbyggnaden slipper vi importera dyr kolel från kontinenten. Ett större utbud av el sänker elpriset för alla, särskilt den elintensiva industrin. Livscykelanalyser visar att vindkraft är bland de absolut minst miljöskadliga energikällor som finns. Vad som händer med ett vindkraftverk efter det att de har tjäna ut regleras i tillståndet från Länsstyrelsen, genom avtal mellan markägare och vindkraftsföretag samt genom olika försäkringslösningar.

Vindkraften är det mest effektiva sättet att nå förnybarhetsmålet på femtio procent. Genom vindkraftsutbyggnaden sänker vi elpriset, förbättrar försörjningstryggheten och bidrar till att sänka de globala koldioxidutsläppen.

Eric Birksten, Svensk Vindenergi