2018-02-14

Externa nyheter

Repliker: ”Höjda utsläpptspriser stärker EU:s klimatpolitik

SLUTREPLIK DN DEBATT 3/2. Vi instämmer delvis i att EU:s hela klimatpolitik ”åternationaliseras” då nationella åtgärder får större betydelse. Men ännu viktigare är att förändringarna förväntas öka priset på utsläppsrätter, vilket innebär en förstärkning av EU:s klimatpolitik, skriver Lars Zetterberg och Svante Axelsson.

Läs mer här