2019-12-02

Externa nyheter

Repowering av vindpark Middelgrunden

Middelgrunden i Danmark var en av de första vindkraftparkerna till havs och den var också världens största när den invigdes 2000–2001. Den har en kapacitet på 40 MW och består av 20 turbiner, var och en med en effekt på 2 MW. Nu finns det planer på repowering av parken.

Läs artikeln från NewEurope.