2011-03-16

Externa nyheter

Riksdagen sa nej till motioner om havsbaserad vindkraft

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om olika energipolitiska frågor. Motionerna handlar om stöd till havsbaserad vindkraft, vattenkraftens konsekvenser och roll i det svenska energisystemet, en nationell strategi för biogas och diverse fjärrvärmefrågor. Ett antal motioner innehåller förslag med lokal eller regional prägel.