2018-06-20

Externa nyheter

Riksdagsbeslut idag (19/6): ”Början på slutet för kärnkraften”

Idag har riksdagen beslutat om nya mål för energipolitikens inriktning, bland annat om att Sverige ska ha 100 procent förnybar elproduktion år 2040. En glädjens dag och början på slutet för kärnkraften i Sverige, säger Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl.

Den 10 juni 2016 gjorde Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna en överenskommelse om energipolitiken. Idag fastslog riksdagen överenskommelsens mål om att Sverige ska ha 100 procent förnybar elproduktion år 2040, genom att bifalla propositionen Energipolitikens inriktning.

Även om målet inte är ett stoppdatum för kärnkraft är det tydligt att politiken nu ska inriktas mot att möjliggöra ett helt förnybart elsystem i Sverige. I Energimyndighetens nyligen publicerade rapport Vägen mot ett 100 procent förnybart elsystem konstateras att: ”Fossila bränslen är inte längre ett realistiskt alternativ och i dagsläget bedöms ny kärnkraft inte vara lönsam”. Lönsamhetskäl är också anledningen till att fyra kärnkraftsreaktorer stänger ner innan 2020.

Läs mer här.