2015-10-27

Externa nyheter

Riksdagsbeslut kan ta vindprojekt ur malpåse

Riksdagens beslut förra veckan om att höja ambitionen för förnyelsebar energi förväntas ge utbyggnaden av förnyelsebar el i Sverige en knuff framåt. Nu hoppas många som arbetar med att bygga ut vindkraften på nya tider.

Läs hela