2019-03-11

Externa nyheter

Riksdagsbeslut krävs för att nå FN-mål

Det krävs ett särskilt riksdagsbeslut om Sverige ska kunna nå FN:s hållbarhetsmål till 2030. Det slår Agenda 2030-delegationen fast i sitt slutbetänkande.

Betänkandet innehåller flera förslag på hur FN-målen ska nås. Delegationen slår också fast att Sverige bara uppfyller en mindre del av det som FN har angett, trots att Sverige ligger långt fram jämfört med andra länder….

Artikel från SVT nyheter.