2017-11-01

Externa nyheter

Risk att vi bedrar oss – det vore förödande

Nya larmrapporter om klimatet kommer så gott som varje dag. Orkar vi ta dem på allvar? Nyhetsbyrån AFP flashade på måndagen att halterna av koldioxid i atmosfären har nått en ny högstanivå. ”Alert” står det i ämnesraden – som en signal om att nyheten du klickar på är särskilt viktig. I telegrammet står att läsa att den genomsnittliga CO2-nivån år 2016 låg på 403,3 miljondelar, enligt Meteorologiska världsorganisationen (WMO). Är siffran svår att greppa? Tänk i så fall att halterna är de högsta på en sisådär 800 000 år och att de stiger allt snabbare.

Läs mer här.