2013-09-06

Externa nyheter

Rivning av vindkraftverk – riskerar 140 miljoner efter regeringsbeslut

Ett drygt år efter att de fyra vindkraftverken i Badene stod klara upphävde regeringen bygglovet. Därmed riskerar ägarna att förlora de 140 milj­oner kronor som investerats, plus kostnader för produktionsbortfall och nedmontering.

Läs hela