2020-03-30

Externa nyheter

Rockström: Corona- och klimatkrisen har samma grundorsak

Coronakrisen har fått världens regeringar att agera kraftfullt för att rädda världsekonomin. Nu måste vi fråga oss: vilken ekonomi vill vi se när krisen är över? Samma som före krisen – eller en ny, mera hållbar ekonomi som stärker oss också inför vår största kris, nämligen klimatkrisen?

Läs krönikan i SvD.