2011-11-16

Externa nyheter

Rockström: Fem vetenskapliga chocker under 2011

– Budskapet är oerhört allvarligt, kommenterar miljöminister Lena Ek.

I går startade miljöminister Lena Ek upp ännu en process i arbetet med att få Sverige att till 2050 nå målet om att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Färdplan 2050, som regeringen kallar arbetet, bygger på beslutet som togs under det FN-ledda klimatmötet i Cancún förra året, där världens industriländer åtog sig att ta fram nationella långsiktiga strategier för hur man under de kommande decennierna ska få ner de egna utsläppen av växthusgaser.

Läs hela, se inslag Johan Rockström och
Se Lena Eks inledning