2016-12-12

Externa nyheter

Rockström: Värmeböljan i Arktis är en chock

Nu har vi gått för långt. Vi slår i taket för den maximala temperaturen på jorden sedan förra istiden. Det finns inte fler ekosystem och ändliga resurser vi kan ta i anspråk för att kortsiktigt leverera till vår ekonomi, utan att riskera välfärden för kommande generationer.

Vi står inför oacceptabelt stora miljö- och klimatrisker. Och hållbar utveckling är enda vägen framåt. 20 grader för varmt i Arktis är eller borde vara elden i baken som får världens alla ledare att nu lägga allt åt sidan och ta Paris för vad det är, ett globalt Apolloprogram för att stabilisera planeten för vår framtid. Det leder till tre insikter för politik och näringsliv:

  • Paris är överordnat ekonomi och tillväxt, och framgång är en fossilfri världsekonomi 2050–2060 för att klara smärtgränsen 1,5–2 grader.
  • För att lyckas behöver världen en målkarta, en ”carbon roadmap”, som vi presenterade nyligen i en vetenskaplig artikel i Earth’s Future. Precis som Moores lag, som drev innovation inom dataindustrin, ger detta taktpinnen för en fossilfri värld.
  • Vi kan inte basera beslut om vår framtid på samhällsekonomiska analyser som utgår ifrån att kortsiktig vinning är viktigare än långsiktig stabilitet.

Detta är troligen enda sättet att ge ett någorlunda stabilt Arktis en chans. Och därmed Sverige och världen en chans.

Läs mer här