2018-10-19

Externa nyheter

Romklubben efterlyser nya ekonomiska modeller

En ny studie från Romklubben visar att det krävs reducerade ojämlikheter och nya ekonomiska modeller för en långsiktig ekonomi och planetär stabilitet.

Romklubbens firar 50 år och i samband med det släpper Stockholm Resilience Centre och Norwegian Business School en uppdatering av studien Limits to Growth från 1972.

Flera av de ursprungliga slutsatserna i Romklubbens legendariska studie från 1972 håller än i dag konstaterar Johan Rockström, medförfattare till den nya studien, i en kommentar. I den nya studien visar forskarna att det krävs reducerade ojämlikheter och nya ekonomiska modeller för en långsiktig ekonomi och planetär stabilitet.

I den uppdaterade studien har forskarna modellerat fyra framtidsscenarier för hur världen kan möta FN:s 17 globala utvecklingsmål inom planetens gränser.

Forskarna konstaterar att det bara är ett av scenarierna som leder till långsiktig framgång. Detta scenario kräver fem åtgärder: exponentiell tillväxt av förnybar energi, accelererad hållbar livsmedelsproduktion, nya utvecklingsmodeller för fattigare länder, aktiv bekämpning av inkomstskillnader med jämna skattesystem mellan länder samt stora investeringar i utbildning för alla.

Läs mer här.