2013-10-01

Externa nyheter

Rörligt elpris 1 000 kronor dyrare denna vinter

Medelspotpriset i september blev 38,7 öre/kWh i elområde Luleå och Sundsvall, 39,7 öre/kWh i Stockholm och 39,9 öre/kWh i Malmö. Det är en ökning med cirka 5 öre/kWh från augusti. Utveckling är oroande för hushåll med rörligt elpris som nu får vara på sin vakt när risken för elpristoppar ökar. Baserat på marknadens prisläge kan villahushåll räkna med cirka 1 000 kronor högre elkostnad denna vinter jämfört med i fjol.

Läs hela