2014-12-15

Externa nyheter

Rotorbladsmarknaden värd 17 miljoner till 2019

Den globala vindturbinsmarknaden värderades till 9,998,9 miljoner år 2013, 10,914 miljoner 2014 och beräknas vara värd 16,982 miljoner till år 2019. Vindturbinsmarknaden drivs av politiskt stöd från regeringar samt minskade kostnader för vindkraft, uppger PR Newswire. Regeringar världen över har tryckt på för att få in mer förnybar energi i deras energianvändning, ett tillvägagångssätt som påverkar och driver många nya vindkraftsprojekt, som i sin tur genererar en efterfrågan för vindkraftsrotorblad.

Läs hela