2011-12-02

Externa nyheter

Roxtec tätningar i världens största havsbaserade vindkraftpark

Världens största vindkraftpark

Roxtec tätningar används i världens första 1GW havsbaserade vindkraftpark London Array i Themsens mynning. När projektet är slutfört kommer det att ge tillräckligt med ström för omkring 750 000 hushåll – eller en fjärdedel av Londons hushåll – och minska CO2-utsläppen med 1,9 miljoner ton varje år.

Läs hela