2016-05-04

Externa nyheter

Rundabordssamtalet om framtidens elmarknadsdesign

Nu kan du ta del av presentationerna från rundabordssamtalet om elmarknadsdesign för energiomställningen, som hölls onsdagen den 27 april.

Manuel Baritaud, International Energy Agency, redovisade bland annat resultatet från en nyligen framtagen rapport om hur vi kan säkra tillgången på elkraft under omställningen till energisystem med låga koldioxidutsläpp.