2019-10-28

Externa nyheter

”Så behöver regeringen hjälpa industrin bli fossilfri till 2045”

Inom ramen för Fossilfritt Sverige har 13 färdplaner för fossilfri konkurrenskraft i industrin tagits fram. I dag lämnar jag en lista med de 27 viktigaste konkreta politiska förslagen från branscherna bakom färdplanerna. Nu är det upp till regeringen att undanröja hindren och stimulera näringslivets utveckling mot fossilfrihet, skriver Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige.

Läs debattartikeln i DN Debatt.

Läs även Fossilfritt Sveriges Sammanställning och utveckling av politikförslag baserade på färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft.