2017-03-08

Externa nyheter

Så blev kommunen självförsörjande på grön el

Vind, vatten och sol har gjort Falkenberg självförsörjande på grön el. Nu produceras mer förnybar el inom kommungränserna än vad invånarna gör av med. Invånare och företag gör under ett normalt år av med omkring 560 GWh el.

Flera andra bolag har lagt sina investeringar i Falkenberg, särskilt när det gäller vindkraft…. Redan 1982 byggdes landets första kommersiellt sålda vindkraftverk just här…. Det är vindkraften som står för den absolut största delen av produktionen,…

 

Lär mer här.